75 jaar Bevrijding ‘s Hertogenbosch; Slotceremonie Final ceremony

De slot akte 75 jaar bevrijding ‘s-Hertogenbosch, nog één keer onze bevrijders een geweldig applaus geven, nog één keer genieten van alle muziek korpsen en.. nog één keer het bevrijdingsvuur gedoofd zien worden. Het waren 10 gedenkwaardige dagen voor onze bevrijders ,maar ook voor ons als inwoner van ‘s-Hertogenbosch DANK U Bevrijders uit WALES!!!!!
The final deed of 75 years of liberation in ‘s-Hertogenbosch, once again giving our liberators a great applause, once again enjoying all the music corps and .. once again seeing the liberation fire be extinguished. It were 10 memorable days for our liberators, but also for us as a resident of ‘s-Hertogenbosch THANK YOU Liberators from WALES !!!!!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial